İlham Əliyev neftsiz ixrac siyasətində təlatümləri keçə bildimi? - Faktlar

İlham Əliyev neftsiz ixrac siyasətində təlatümləri keçə bildimi? - Faktlar

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsas xarakterik xüsusiyyətləri onun sosialyönümlü olması, bütün problemlərin həllində iqtisadi amilin ön plana çəkilməsidir.

Azərbaycan hökuməti iqtisadi siyasəti milli iqtisadiyyata təsir edən xarici və daxili iqtisadi amilləri, ortamüddətli proqnozları nəzərə almaqla reallaşdırır.

Ona görə də bu gün respublikamızda qeyri-neft sektorunun inkişafı iqtisadi artımın başlıca mənbəyi kimi diqqət mərkəzində saxlanılır.

Ölkədə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Maliyyə sektorunun şəffaflaşması prosesi davam etdirilir.

Göründüyü kimi, dünya iqtisadi müstəvisində baş verən təlatümlər fonunda ötən il ölkəmizin iqtisadiyyatında yaranmış durğunluq bu gün artıq öz yerini sürətli inkişafa verib.

Belə pozitiv göstəricilərin əldə edilməsi yaranmış şəraitdə hökumətin apardığı düzgün iqtisadi islahatların nəticəsində mümkün olub. Tədqirəlayiq haldır ki, bu gün hökumət aparılan islahatların uğurlu nəticələri ilə kifayətlənmir.

Eyni zamanda, qeyri-neft sektorunda istehsal həcmi günbəgün artan məhsulların xarici bazarlarda reallaşdırılmasını nəzərdə tutan konkret addımlar atır. Bu baxımdan dövlət başçısının sədrliyi ilə Yevlaxda keçirilən respublika müşavirəsinin müstəsna əhəmiyyəti var.

İndi başlıca hədəf qeyri-neft sektorunda ixracın həcmini bu qaydada uğurla artırmaqdan ibarətdir.

Bu gün söhbət real sektorda istehsal olunan məhsulların təkcə idxalı əvəzləməsindən getmir. Çünki bu sahədə artıq ciddi nəticələr əldə olunub.

İndi söhbət real sektorda istehsal olunan məhsulların daha səmərəli ixracını həyata keçirməyin optimal yollarının araşdırılıb tapılmasından və bu işin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasından gedir.

Ulus.Az xəbər verir ki, xarici bazarlarda Azərbaycan məhsullarının reallaşdırılması işində sahibkarlara daha yaxından kömək göstərilməsi məqsədilə atılan uğurlu addımlardan biri də xarici ölkələrdə ticarət evlərinin yaradılmasından ibarətdir.

Bu gün Azərbaycan hökuməti ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün mümkün ola biləcək bütün addımları atır. Bu, dövlətin sahibkarlara və iş adamlarına qayğısının ifadəsi deməkdir.

Əslində istehsalçı öz məhsullarını xarici bazarlara çıxarmaqla bağlı bütün işlərli özü görməli, bu sahədəki problemləri bilavasitə özü həll etməlidir.

Lakin gənc dövlətimizin iqtisadi uğurlarını daha dayanıqlı etmək məqsədilə hökumət azad sahibkarlığın inkişafını nəzərdə tutan islahatları aparmaqla işini bitmiş hesab etmir.

O, eyni zamanda, istehsalçının əlindən tutaraq, ona öz məhsulunu xarici bazarlarda daha uğurla reallaşdıra bilməsi üçün yardımçı olur.

Bir sözlə, bu gün Azərbaycanda real sektorun inkişafı elə bir mərhələyə qədəm qoyub ki, artıq dövlət bu sahədə istehsal olunan məhsulların ixracını daha səmərəli təşkil etməyin yollarını müəyyənləşdirmək üçün konkret addımlar atır.

Hər sahədə sahibkara dəstək göstərilir. Bütün bunlar isə Azərbaycan iqtisadiyyatının daha sürətli və dayanıqlı inkişafından xəbər verir.